Home
warszawa mobile

NOWE SZANSE BIZNESOWE!

 

Logo COA 500     logotypy 101 A

 

Zakończyła się międzynarodowa konferencja M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM. W Forum uczestniczyło blisko 150 przedstawicieli firm oraz organizacji, w tym 50 ekspertów M&A z niemal 40 krajów świata, którzy dyskutowali o globalnych trendach w obszarze fuzji i przejęć oraz kluczowych aspektach transakcji transgranicznych.

Pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM, odbywająca się 12 maja br. w Warszawie, była częścią warszawskiego konwentu M&A Worldwide Network, organizacji którą w Polsce reprezentują spółki JP Weber oraz Capital One Advisers.

W dyskusjach panelowych liderzy globalnych zmian, bankierzy inwestycyjni, zagraniczni i polscy inwestorzy oraz specjaliści branżowi skupili się na:

  • globalnych trendach M&A,
  • skutecznej realizacji transgranicznych projektów przejęcia spółki,
  • kluczowych czynnikach sukcesu przy transakcjach M&A - w tym zakresie poruszane były m.in. tematy związane z wyceną przedsiębiorstwa i aspekty dotyczące due diligence,
  • dobrych praktykach M&A,
  • znaczeniu aspektów kulturowych w procesie integracji po zamknięciu transakcji oraz wpływie tych czynników na przebieg tego procesu.

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić kraj, w którym nie obserwuje się procesów akwizycyjnych. Tylko w ramach firm działających w M&A Worldwide Network w 2015 r. przeprowadzono 423 transakcje o łącznej wartości 3 mld USD. Skala zrealizowanych projektów klarownie obrazuje mnogość przedsięwzięć związanych z przejęciem, sprzedażą i łączeniem spółek. Liczba projektów M&A wzrasta dzięki polepszającym się ciągle warunkom ekonomicznym oraz konkurencyjnym źródłom finansowania. Ponadto transakcje napędzane są poprzez poszukiwanie synergii kosztowych i wydajności na drodze konsolidacji mówi Anna Domeredzka, partner zarządzający, wiceprezes zarządu Capital One Advisers.

DealBook

Doradcy zrzeszeni w sieci M&A Worldwide opracowali podczas polskiego konwentu i przedstawili DealBook. DealBook M&A Worldwide to zbiór ok. 250 potencjalnych projektów transakcyjnych, które czekają na realizację w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, m. in.: w branżach motoryzacyjnej, ochrony zdrowia, IT & telekomunikacji, FMCG, energetycznej. Po raz pierwszy taki DealBook został zaprezentowany podczas międzynarodowego forum w Chinach, w 2015 r.

Konkluzje

Praktycy zgodnie stwierdzili, że szansą na rynku M&A są transakcje transgraniczne, co zostało ciekawie zaprezentowane i potwierdzone historiami sukcesu firm IPH Group i Work Service SA, spółek obecnych dziś na międzynarodowych rynkach. Eksperci podkreślali, jak ważnym elementem jest rozwój dobrych praktyk transakcyjnych. Czym sumienniej wypracowane dobre praktyki tym efektywniejszy jest proces transakcji a następnie integracji w ramach organizacji.

Najważniejszymi elementami determinującymi sukces transakcji są przede wszystkim: zapewnienie ciągłości biznesu, znalezienie i wykorzystanie synergii, utrzymanie klientów, ale przede wszystkim ludzi, a co za tym idzie ich kompetencji. Podczas wszystkich naszych transakcji nie mogliśmy sobie pozwolić na utratę klientów czy pracowników – mówi Tomasz Hanczarek, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Work Service SA.

Firma Work Service jest idealnym odzwierciedleniem panującego trendu - polskie przedsiębiorstwa coraz aktywniej działają na dojrzałych rynkach zagranicznych. Nasze doświadczenie pokazuje, że polskie firmy wchodzą już nie tylko na rynki wschodnie, ale także coraz aktywniej zaczynają podbijać kraje Europy Zachodniej. W realizowanych procesach transakcyjnych wykazują zdeterminowane podejście, co daje im szansę na budowanie wartości w szybkim tempie – mówi Grzegorz Piechowiak, partner zarządzający JP Weber.

Największą i najciekawszą dyskusję wywołały jednak aspekty kulturowe, które są niezmiernie istotne w transakcjach międzynarodowych. Bieżąca współpraca z zagranicznymi inwestorami pokazuje nam jak wrażliwy jest to czynnik w każdej organizacji i jak tożsamość narodowa wpływa i definiuje zachowania w organizacjach – podkreśla Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal & Compliance, Prokurent Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o..

Dynamika globalizacji oraz transgraniczność inwestycji wprowadzi być może potrzebę przygotowania odrębnego badania due diligence w obszarze kulturowym, podczas gdy obecnie te badania koncertują się w szczególności na obszarze prawnym, finansowym, podatkowym oraz biznesowym. Warto więc tutaj podkreślić rolę doradcy, który musi także posiadać znajomość różnych aspektów oraz niuansów kulturowych, dzięki czemu jest w stanie przeprowadzić skutecznie transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w różnych regionach świata.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć

 m7  m5


m6

 
m1 m4 m3

 Więcej zdjęć możecie Państwo znaleźć na stronie

Patronat Honorowy

new invest

 

Patronat

SEG

 

Partner

EC logo 
Logo DeiningerConsulting
2011 CBRE Logo Green
unicorn media logo

 

Patronat Medialny

Observer
Bankier.pl
HBRP 2010 logo
Poland Today
 
 
Logo Korporacyjnie.pl
ceologo
observer
 KONTAKT:
Anna Domeredzka (Capital One Advisers) 
Wiceprezes Zarządu 
E-mail: a.domeredzka@capitalone.pl I Phone (PL): +48 22 319 5682         
Renata Lenert - Sikora (JP Weber)
Marketing & Communications Manager
E-mail:r.lenert-sikora@jpweber.com I Phone (PL): +48 71 369 9656